Gospodarowanie Odpadami

Ilość śmieci wytwarzanych przez ludzi jest tak duża, iż sprawne gospodarowanie odpadami stało się nieodłącznym elementem w procesie dbania o ochronę środowiska naturalnego. Wytworzone śmieci należy przetransportować w przeznaczone do tego miejsca, odzyskać jak najwięcej materiałów nadających się do powtórnego użycia oraz unieszkodliwić te, które są szczególnie niebezpieczne. Jest to proces składający się z wielu etapów i wymagający czasu. Gospodarowanie odpadami znacznie ułatwia portal recyclingcenter.pl.

Serwis przeznaczony jest dla dwóch grup: osób chcących się pozbyć śmieci oraz firma recyklingowych zainteresowanych ich przyjęciem. Wszystko odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Po zarejestrowaniu konta można dodawać oferty zawierające informacje o posiadanych odpadach.

Ogłoszenia te trafiają natychmiast do zarejestrowanych w serwisie firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Mają one możliwość uzyskania w ten sposób surowców potrzebnych do prowadzenia działalności. Cały proces ułatwiają dodatkowo inne narzędzia takiej jak moduł logistyczny czy analiza efektywności przerobu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO