Logistyka Odpadów

Sprawne i efektywne działanie systemu gospodarowania odpadami zależy w dużym stopniu od tego, jak zorganizowany zostanie cały system ich gromadzenia, zbierania i transportu. Niezwykle ważna jest zatem sama logistyka odpadów. Śmieci bowiem same w sobie nie mają zbyt dużej wartości ekonomicznej. Jednak na skutek odpowiednich procesów ich segregacji oraz przerobu mogą stać się cennym surowcem, który znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.

Ułatwieniem dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów jest serwis recyclingcenter.pl. Portal publikuje oferty osób oraz prywatnych przedsiębiorstw, które chcą pozbyć się własnych śmieci. Firmy recyklingowe mogą w ten sposób pozyskać cenne źródło surowca i zwiększyć rentowność swojej działalności.

Serwis umożliwia również dostęp do wielu specjalistycznych narzędzi. Jednym z nich jest program wyznaczający optymalną trasę dojazdu do punktów odbioru śmieci. Dzięki temu można w łatwy sposób zaplanować oraz usprawnić logistykę odpadów. Serwis recyclingcenter.pl to również miejsce w którym można dokonać szybkiej kalkulacji opłacalności przerobu surowca oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat odpadów, utylizacji oraz ochrony środowiska.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO