Recykling Odpadów Komunalnych

Statystyczny Polak w ciągu roku wytwarza średnio ok. 300 kg śmieci i ilość ta systematycznie rośnie. Jest to duży problem, ponieważ zdecydowana większość odpadów w naszym kraju jest składowana na wysypiskach. W państwach Zachodniej Europy sytuacja ta wygląda zupełnie odwrotnie. Dlatego niezwykle ważny jest recykling odpadów komunalnych.

Polega on na odpowiedniej zbiórce śmieci, ich segregacji oraz poddaniu procesom odzysku. W ten sposób uzyskuje się surowce wtórne, które można wykorzystać ponownie lub użyć ich do produkcji zupełnie nowych rzeczy. Recykling odpadów komunalnych znacznie usprawnia serwis recyclingcenter.pl. Strona przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się swoich domowych lub biurowych śmieci. Odbiorcami tych ogłoszeń są firmy, które zajmują się przerabianiem odpadów na surowce wtórne.

Dzięki tej transakcji obie strony uzyskują wymierne korzyści. Osoby prywatne pozbywają się niechcianych odpadów, z kolei firmy recyklingowe zyskują surowiec niezbędny do ich funkcjonowania na rynku. Dzięki temu zmniejsza się ilość śmieci na wysypiskach, co wpływa na poprawę stanu środowiska w którym żyjemy.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO