Recykling Odpadów Niebezpiecznych

Część śmieci, które wytwarzane są przez gospodarstwa domowe stanowią tzw. odpady niebezpieczne. Charakteryzują się one tym, iż mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. Jest to zdecydowanie niewielki odsetek, ale niezwykle ważne jest ich prawidłowe zagospodarowanie. Do śmieci tego rodzaju zaliczane są chociażby przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, oleje smarowe czy zużyte źródła światła.

W Polsce nie ma jednolitych przepisów, które regulowałyby recykling odpadów niebezpiecznych. Na własną rękę próbują zajmować się tym poszczególne gminy lub inne organizacje. Skutkuje to tym, że przykładowo jeśli chcemy się pozbyć leków niezdatnych już do użytku musimy poszukać na własną rękę aptekę, która umożliwia zostawienie takich rzeczy.

Skutecznym rozwiązaniem, które ułatwia recykling odpadów niebezpiecznych jest serwis recyclingcenter.pl. Portal ten umożliwia pozbycie się śmieci, które są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska. Po zamieszczeniu ogłoszenia trafia ono do specjalistycznych firm, które mogą być zainteresowane odbiorem i utylizacją tego typu odpadów. Pozbywamy się w ten sposób śmieci i jednocześnie chronimy nasze środowisko.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO